Edytor Prawa Miejscowego  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA       PLAN BUDYNKU 
WYSZUKAJ:   

Przejrzysta Polska
Strona rozbudowana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Strona rozbudowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Janiny Doroszewskiej

22-300 Krasnystaw
tel. 82 576 23 08 wew. 101
fax 82 576 23 08 wew. 108

soswkrasnystaw@poczta.onet.pl
www.soswkrasnystaw.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie jest publiczną placówką oświatowo - wychowawczą prowadzoną przez Powiat Krasnostawski. Jako Ośrodek placówka funkcjonuje od 01.08.1968 roku. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu: lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim w wieku od 3 do 25 lat. Obejmujemy nauczaniem dzieci i młodzież o szczególnych potrzebach edukacyjnych z terenu powiatu krasnostawskiego jak i z powiatów ościennych.

Podstawą przyjęcia do Ośrodka jest aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowanie ze starostwa powiatowego w Krasnymstawie.

Aktualnie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Krasnymstawie obejmuje swoją działalnością:

 • Przedszkole Specjalne nr 2 (dla dzieci od 3 roku życia),
 • Szkołę Podstawową Specjalną nr 2 (klasy od I do VI),
 • Gimnazjum Specjalne nr 2 (klasy od I do III),
 • Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną nr 3 dla absolwentów gimnazjum posiadających upośledzenie umysłowe na poziomie lekkim o profilu kucharz (3 letni cykl kształcenia),
 • Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy (3 letni cykl kształcenia) dla absolwentów gimnazjum posiadających upośledzenie umysłowe na poziomie umiarkowanym lub znacznym,
 • Internat dla dziewcząt i chłopców,
 • Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży posiadającej upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim.

Kształcenie, wychowanie i rehabilitacja w Ośrodku to towarzyszenie dziecku specjalnej troski i umożliwienie mu jak najpełniejszego, wszechstronnego rozwoju we wszystkich sferach osobowości - fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.

Zadania placówki realizowane są przez:

 • Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w szkole i w internacie
 • Nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia poradni o potrzebie nauczania indywidualnego
 • Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze indywidualne i zespołowe dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim
 • Zajęcia praktyczne nauki zawodu prowadzone w warsztatach szkolnych,
 • Zajęcia rewalidacyjne,
 • Zajęcia terapeutyczne: metodą Tomatisa, metodą Biofeedback, logopedyczne, integracji sensorycznej, integracji polisensorycznej, hipoterapia (jazda konna), choreoterapia (terapia tańcem), muzykoterapia (terapia muzyką),
 • Zajęcia rehabilitacyjne i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjną,
 • Zajęcia sportowe
 • Pomoc psychologiczno - pedagogiczną,
 • Pomoc materialną uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej w formie ulgi w odpłatności za pobyt w internacie),
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Placówka oprócz gabinetów wyposażonych w nowoczesny sprzęt terapeutyczny jest dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, windę oraz posiada do dyspozycji uczniów dwa busy dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

Jesteśmy organizatorami:

 • Wojewódzkiego przeglądu zespołów artystycznych,
 • Wojewódzkiego przeglądu kolęd i pastorałek,
 • Wojewódzkiego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Wojewódzkiego turnieju piłki koszykowej,
 • Szkolnych konkursów, turniejów, zawodów sportowych.

Młodzież z Ośrodka systematycznie uczestniczy w zawodach sportowych organizowanych w ramach Olimpiad Specjalnych na terenie Polski, jak również poza jej granicami. Nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowani, talenty i aktywnie spędzić wolny czas poprzez udział w kołach zainteresowań: plastycznym, teatralnym, wokalnym, tanecznym, ekologicznym, recytatorskim, kulinarnym oraz poprzez udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

Współpracujemy:

 • Ze stowarzyszeniem Olimpiad Specjalnych Polska,
 • Ze stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Bliżej Dziecka”,
 • Z Uczniowskim Klubem Sportowym „Herkules”,
 • Z Centrum Twórczości Dzieci I Młodzieży „Galicja” we Lwowie.

WSTECZ

wersja do wydruku wersja do wydruku


© 2003-2015 by Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Wszelkie prawa zastrzeżone!
Liczba odsłon: 7317522