Edytor Prawa Miejscowego  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA       PLAN BUDYNKU 
WYSZUKAJ:   

Przejrzysta Polska
Strona rozbudowana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Strona rozbudowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Charakterystyka Historia Powiatu Symbole Powiatu


Urząd Gminy Siennica Różana
22-304 Siennica Różana
tel. (82) 575-92-80
fax. (82) 575-92-16
WWW: www.siennica.pl

Wójt: Leszek Proskura
Oferta agroturystyczna gminy


    Gminę Siennica Różana utworzono w 1809 roku. Licząca 98 km2 powierzchni i ok. 4200 mieszkańców gmina dzieli się na 14 sołectw. Gmina, leżąca w południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej, w dolinie rzeki Siennica, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie
Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ma ponad 2 tys. ha lasów (22% powierzchni gminy). Żyje w nich wiele podlegających ścisłej ochronie gatunków zwierząt i ptaków drapieżnych (m.in. żółw błotny, kania czarna, błotnik popielaty) oraz zwierząt łownych (łanie, sarny, dziki, zające, bażanty, kuropatwy). Walory przyrodnicze i krajobrazowe gminy podnoszą też parki podworskie w Siennicy Różanej, Zagrodzie i Wierzchowinach. W 2000 roku oddano do użytku zbiornik wodny o powierzchni 17 ha położony w Siennicy Różanej, który oprócz celów przyrodniczych i krajobrazowych pełni funkcję rekreacyjną. Siennica, gniazdo rodowe Siennickich herbu Bończa, w 1419 roku należała do Mikołaja z Wojcieszkowic. Była też własnością Mikołaja Reja, Poletyłłów, księcia Stefana Lubomirskiego i Jana Orseckiego. Z czasem podzieliła się na kilka odrębnych miejscowości: Siennicę Różaną, Siennicę Królewską Dużą, Siennicę Królewską Małą, Siennicą Nadolną i Wolę Siennicką. Na terenie gminy funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury skupiający dzieci, młodzież oraz śpiewaków i poetów ludowych. Przy Ośrodku działa również kapela ludowa, dziecięcy zespół tańca ludowego, zespół tańca towarzyskiego oraz liczne zespoły muzyczne. W
gminie każdego roku odbywają się ekologiczne warsztaty plastyczne, na które przyjeżdżają artyści z całej Polski. W gminie działa Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych Doliny Siennicy Różanej i Wzgórz Okolicznych, którego głównym celem jest rozwój agroturystyki. Gmina ma charakter typowo rolniczy. Znaczny procent gruntów stanowią gleby III i IV klasy, które w warunkach wysokiej kultury przydatne są do wszystkich kierunków upraw. Produkcja rolna prowadzona jest głównie przez gospodarstwa indywidualne, których liczba wynosi 1203, przy średniej wielkości gospodarstwa ok. 5,6 ha. Główne kierunki upraw to zboża, buraki i rzepak. Na terenie gminy działalność gospodarczą prowadzi 166 podmiotów gospodarczych. W roku 1990 gmina przystąpiła do realizacji programu
inwestycji proekologicznych. Obecnie z sieci wodociągowej korzysta 95% mieszkańców, wszystkie miejscowości podłączone są do gazociągu, pracuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, nowoczesne wysypisko śmieci, rozbudowuje się kanalizacja sanitarna, na 1200 gospodarstw 800 ma telefony. W 1995 roku w ogólnopolskim konkursie organizowanym pod patronatem Prezydenta RP na najbardziej ekologiczną gminę Siennica Różana zajęła II miejsce uzyskując status najbardziej ekologicznej gminy województwa chełmskiego. Potencjalnym inwestorom gmina oferuje możliwość rozwoju drobnego przemysłu, rzemiosła i usług na bazie istniejących zasobów siły roboczej, infrastruktury technicznej i kubaturowej. Na terenie gminy widziana jest też możliwość rozwoju zakładów przetwórczych oraz rozwój agroturystyki i rekreacji.

WSTECZ
Lista miejscowości: Baraki, Boruń, Kozieniec, Maciejów, Rudka, Siennica Królewska Duża, Siennica Królewska Mała, Siennica Różana, Stójło, Wierzchowiny, Wola Siennicka, Zagroda, Zwierzyniec, Żdżanne
Kod GUS:0606102

wersja do wydruku wersja do wydruku


© 2003-2015 by Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Wszelkie prawa zastrzeżone!
Liczba odsłon: 7315884